23Apr, 2016

BAĞIMLILIK

By: | Tags:

  Bağımlılık özellikle son yıllarda Türkiye’de ve dünyada büyük bir sorun halini almaktadır. Alkol ve uyuşturucu madde alım oranlarının hızla artması, maddeye başlama yaşları gittikçe düşmesi, adli suçlarda madde etkisindeki davranışların fazlaca yer alması konu üzerindeki çalışmaların hızlanmasını ve önlemlerin arttırılmasını zorunlu kılmıştır. Bağımlılık, kişinin beden ve ruh sağlığını, aile yaşantısını etkileyecek düzeyde alkol ya da madde alması; ya da alkol ve madde alma isteğini durduramaması ile devam eden, tekrarlayıcı bir beyin hastalığıdır. Bu hastalığa zarar verici davranışlar da eşlik etmektedir. Bağımlılık, hem beyni hem de davranışları etkileyen bir hastalıktır. […]
READ MORE

17Mar, 2016

Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) nedir?

By: | Tags:

Temel belirtileri dikkat eksikliği, aşırı hareketlilik ve dürtüsellik olan, günümüzde yaygınca görülen ve tedavi gerektiren bir rahatsızlıktır. Dikkat eksikliği; çocuğun dikkatinin kolay dağılması, dikkatini bir noktaya toplamasında güçlük, unutkanlık, eşyalarını sık sık kaybetme ve dağınıklık , dikkatini sürdürmekte zorlandığı için ders çalışmaktan sıkılma ve buna bağlı olarak öğrenmeyle, okul yaşamıyla ilgili sorunlar yaşayabilme gibi durumlarla kendini gösterebilir. Hiperaktivite; çocuğun yaşıtlarına ve içinde bulunduğu sosyal duruma göre beklenenden daha hareketli olması, motor takılmış gibi hareket etmesi, yüksek yerlere tırmanması, yerinde duramamasıdır. Dürtüsellik ise çocuğun isteklerini erteleyememesi, ısrarcı olması, sırasını bekleyememesi, sık […]
READ MORE

17Mar, 2016

OTİSTİK SPEKTRUM BOZUKLUKLARI (OSB)

By: | Tags: , , ,

  Çocukluk-çağı Otizmi, Rett Bozukluğu, Çocukluk-çağı Dezintegratif Bozukluğu, Atipik Otizm ya da Yüksek Fonksiyonlu Otizm, Asperger Sendromu, başka türlü adlandırılamayan Yaygın Gelişimsel Bozukluk yer alır. (OSB) temel olarak; sosyal etkileşim, dil becerileri/ sosyal iletişim ve soyut algıda/ imajinasyon gelişme gecikmesi ya da tamamen gelişmeme olarak tanımlanabilir. Ek olarak; stereotipik/ basmakalıp davranış, ilgi ve aktiviteler sık görülür. Tüm bu özellikler zekâdan, zihinsel işlev kapasitesinden bağımsızdır, beynin belli bölgelerinin işlevlerinin farkından kaynaklanmaktadır. “İlk belirtiler bebeklikte ortaya çıkar”. *Karşılıklı göz kontağı kuramaz, *Sakin sessiz, çevreyle ilişkisi az olan bebeklerdir. *Sosyal gülümseme gelişmez, *Taklit […]
READ MORE

9Mar, 2016

Bahçeşehir ve Bakırköy de strateji danışma merkezi hizmetinize girmiştir.

By: | Tags: , , , , , , ,

Bahçeşehir ve Bakırköy de strateji danışma merkezi  hizmetinize girmiştir. Kendi konularında uzman ekibimizle sizlere yardımcı olmak için varız. Uzman klinik psikolog  Mukadder Temiz, Nur Güngör   birçok konuda hizmet vermekteyiz. Uzman psikiyatrist Hasan Sezeroğlu. Profesyonel  koç  Serap Diril. Aile Danışmanı, Oyun terapisti Aslıhan Boran Gülayinci. Özel eğitim öğretmenimiz Hale Sert. Her yaş  grubuna hizmet vermekteyiz. 0-3 yaş  gelişiminde değerlendirme  ve takip  bilişel, motor,dil ve psikososyal  gelişim değerlendirme de yardımcı oluyoruz. Çocuklarda kaygı bozuklulukları  içe kapanma ,oyun oynamama anneden ayrılmama sürekli ağlamalar  ve travmalar çocukların gelişimini etkileyen konularda yardımcı oluyoruz. Özellikle […]
READ MORE

24Dec, 2015

Öğrenme Güçlüğü Zeka Geriliği midir?

By: | Tags: , , ,

Öğrenme bozukluğu herhangi bir nörolojik ve fiziksel hastalık ya da zeka geriliği ve otizm gibi gelişimsel bozukluklar olmaksızın, okuma, yazma, aritmetik gibi akademik becerilerde yetersizlik olarak kendini gösteren bir bozukluk türüdür. Kesin olmamakla birlikte iki neden üzerinde durulmaktadır. Birincisi genetik yatkınlığın varlığı, ikincisi ise beynin bazı merkezlerinde olan işlevsel bozukluktur. Özgül Öğrenme Güçlüğü zeka geriliği ile karıştırılmamalıdır; 1-Zeka geriliğinde zeka işlevlerinin tüm alanlarında yetersizlik söz konusu iken, Öğrenme Bozukluğunda özel bir alanda yetersizlik vardır. 2-Zeka geriliğinin tedavisi mümkün değilken, Öğrenme Bozukluklarında tedavi sonucunda ilerleme kaydedilmektedir. Öğrenme Bozukluğu olan çocuklara tanı […]
READ MORE

24Dec, 2015

Oyun Terapisi

By: | Tags:

“Çocukları tanımanın en iyi yolu, onları oynarken gözlemektir.” “Oyuncaklar çocuğun kelimeleri, oyunu ise anlatmak istediğidir.” Oyun terapisi çocukların uyumlu ve mutlu olarak yaşamalarını hedefleyen gelişimsel bir terapi şeklidir. Çocuklar, kendilerine güvenli bir ortam sunan eğitimli bir oyun terapisti ile istedikleri şekilde oynayabilmeleri için cesaretlendirilirler. Bu süreçte, çocuklara duygusal sorunlarını ifade edebilmeleri için değişik çeşitte birçok oyuncak sunulur. Oyun ve oyuncaklar kullanılarak çocuklar ile iletişim kurmaya, sorunları çözmelerine ve olumsuz davranışlarını değiştirmelerine yardımcı olunur. Oyun terapisi çocukların; Yaşadıkları dünya hakkında daha çok bilgi öğrenmelerine, Duygu ve düşüncelerini daha rahat ifade etmelerine, […]
READ MORE

17Nov, 2015

Sevgiye dair sorunlar çözülebilir mi?

By: | Tags:

Yaşamımızın hiçbir alanında yaşanan sorunlar sevdiğimiz insanla yaşanan sorunlar kadar dramatik olamaz. En çok acı ve bunun sonucunda en çok büyüme aşka ve sevgiye dair ilişkilerde bulunur. Ergenlikte âşık olmanın tadını keşfederiz. Sonunda başka biri bizi anlıyor ve önem veriyor, bu harika bir duygudur: “Nihayet birileri beni anladı; ben iyiyim ve bir başkası tarafından seviliyorum…” Yaşam sonunda bir anlam kazanmıştır. Yalnızlık dolu günler geride kalmıştır. Kendimizi güvende hissederiz ana rahminde olduğumuz kadar güvende. Başlangıçta gelecekte bazı sorunların olacağını hesaplamayız. Sıkıcı dünyadan sonsuza kadar kurtulduğumuzu düşünürüz. Havalarda uçarız. Bu önemli öteki […]
READ MORE

17Nov, 2015

Özgürlüğe bilet

By: | Tags:

Bu, Tony ile ayrıldıktan sonraki ikinci görüşmemiz. Önceki görüşmemiz eylül ayındaydı. Her görüşmeden sonra Tony’ye olan duygularımın daha da azaldığını hissediyorum. Özellikle son zamanlarda hâlâ onu sevip sevmediğimi bilemiyor, tutkulu aşkımın nerelerde olduğunu anlamaya çalışıyordum. Bu sebepten dolayı bu görüşmede kendimi sonuna kadar test etmeye kararlı gittim, gerekirse bir sonraki buluşmaya da gidecektim. Tony’yi gördüğüm anda içim eskisi gibi hop hop etmedi; oturup konuşmaya başladığımızda eskiden heyecandan iki cümleyi bir araya getiremezdim ama bugün tersine çok rahat konuştum; el ele dolaşıp yürümek de öyle pek keyifli gelmedi; sürekli sözümü kesmesini […]
READ MORE

17Nov, 2015

Kendini aramak

By: | Tags:

Bir gün, Nasreddin Hoca yolun ortasında oraya buraya gidip bir şey aramakta iken bir arkadaşı O’nu görür. “Nasreddin Hoca ne arıyorsun?” diye sorar. Nasreddin Hoca “anahtarımı yitirdim” der. “Vah vah çok kötü. Aramana yardım edeyim.” der arkadaşı ve O da dizlerinin üzerine çökerek aramaya başlar. “Nasreddin Hoca nerede düşürdün anahtarını?” diye sorar ardından. Nasreddin Hoca “evde” der. -“Peki öyleyse ne diye burada arıyorsun?” “Çünkü burası daha aydınlık” diye yanıt verir Nasreddin Hoca. Siz de yaşamımızda böyle davranmıyor musunuz? Aradığınız her şeyin, dışınızda bir yerde, kolayca bulabildiğiniz o aydınlıkta olduğunu sanıyorsunuz. […]
READ MORE

17Nov, 2015

Kekemelik kuralcı ailelerin çocuklarında mı görülür?

By: | Tags:

Kekemelik, bir çeşit konuşma bozukluðudur. Ses, hece ve sözcüklerin tekrarı, uzatılması ya da konuşmanın akışını kesen duraklamalar şeklinde kendisini gösterir. Bozukluðun şiddeti kişinin içerisinde bulunduðu psikolojik duruma göre deðişebilir. Konuşma bozukluðunun sebebi tam olarak bilinmemektedir. Bazı görüşler kekemeliðin ailesel genetik yatkınlık olduðu şeklindedir. Ebeveyn aşırı temizlik, düzen ve terbiye konularında çocuðuna baskı yaparak aðır bir disiplin uyguluyorsa kekemeliðe yatkınlıðı olan çocukta kekemelik başlatabilir. Stresin yoðun olduðu durumlarda kekemelik artar. Örneðin sınavlarda ya da çekinilen önemli kişilerle konuşurken arttıðını rahatlıkla gözleyebilirsiniz. Korku ve endişe yaşanan ortamlar, kekemeliðin kendini iyice beli ettiði […]
READ MORE


bahçeşehir depresyon, bahçeşehir oyun terapisi, bahçeşehir psikloog, bahçeşehir psikiyatrist, bahçeşehir uzman psikolog, bahçeşehir profesyonel koç, bahçeşehir yaşam koçu, bahçeşehir reiki, bahçeşehir meditasyon, bahçeşehir mandala, bahçeşehir dans terapisi, bahçeşehir cinsel terapi, bahçeşehir çocuk gelişimi takibi, bahçeşehir özel eğitim, bahçeşehir zeka testi, bahçeşhir kişilik testi, bahçeşehir bağımlılık, bahçeşehir kıskançlık, bahçeşehir kekemelik, bahçeşehir boşanma, bahçeşehir panik atak, bahçeşehir iletişimsizlik, bahçeşehir içimizdeki çocuk, bahçeşehir hastalık hastası, bahçeşehir şimdinin gücü, bahçeşehir aldatılmak, bahçeşehir ilaçlı tedavi, bahçeşehir çekingenlik, bahçeşehir narsisizm, bahçeşehir histerik, bahçeşehir psikoz, bahçeşehir nevroz, bahçeşehir ergenlik çağı sorunları, bahçeşehir davranış bozukluğu, bahçeşehir ölüm ve yas, bahçeşehir anksiyete, bahçeşehir hipnoz, bahçeşehir regresyon, bahçeşehir M.B.S.R, bahçeşehir çocukta kaygı bozukluğu, bahçeşehir davranış bozukluğu, bahçeşehir gece işemesi, bahçeşehir kaka kaçırma, bahçeşehir tırnak yeme, bahçeşehir tik, bahçeşehir fobi, bahçeşehir iştahsızlık, bahçeşehir çalma, masturbasyon, bahçeşehir obezite, bahçeşehir şişmanlık, bahçeşehir ders başarısızlığı, bahçeşehir dikkat eksikliği, bahçeşehir fobi, bahçeşehir kardeş kıskançlığı, bahçeşehir disleksi, bahçeşehir otizim, bahçeşehir madde kullanımı, bahçeşehir taciz, bahçeşehir bilgisayar bağımlılığı, bahçeşehir kimlik bunalımı, bahçeşehir intihar girişimi, bahçeşehir uyku sorunları, bahçeşehir sosyal fobi, bahçeşehir saplantı, bahçeşehir kanser hastası yakını, bahçeşehir nöropsikolojik test, bahçşehir stress yönetemi, bahçeşehir öfke kontrolu, bahçeşehir iş hayatında sorun yaşayan ve yükselmek, bahçeşehir hücum terapisti