Hizmetlerimiz

hipnoterapi

Çocuklar için danışmanlık

* 0-3 Yaş Gelişim Değerlendirme ve Takip

* Bilişsel

* Motor

* Dil

* Psikososyal gelişim değerlendirme.

* Çocukta Kaygı Bozuklukları

* İçe Kapanma

* Oyun Oynamama

* Anneden Ayrılamama

* Sürekli Ağlama

* Travmalar

* Davranış ve Uyum Bozuklukları

* Alt Islatma

* Dışkı Kontrolü

* Tırnak Yeme

* Parmak Emme

* Tikler

* Fobiler

* Yeme Alışkanlıkları

* Yalan Söyleme

* Çalma – Hırsızlık,

* Aşırı Mastürbasyon

* Öfke Nöbetleri

* Saldırganlık

* Uyku Sorunları ( Uykuya Dalmama Ve Yetersiz Uyuma, Ana Babayla Yatmak İsteme, Kabus Görme, Gece Şiddeti, Uyurgezerlik, Uykuda Konuşma, Diş Gıcırdatma)

* Okul Çağı Çocuğu

* Okul Fobisi

* Okuldan Kaçınma

* Okul Başarısı

* Öğrenme Güçlüğü

* Dikkat Eksikliği

* Ödev Alışkanlıkları

* Özgüven Eksikliği

* Sosyal Fobi

* Aile ve Çocuk İlişkileri

* Anne- Baba- Çocuk iletişimi,

* Çocuğun Gelişimsel Özellikleri Bilmek

* Anne- Baba Tutumları

* Kardeş İlişkileri

* Yeni Kardeşe Hazırlama

* Kardeş Kıskançlığı,

* Boşanmış Aile ve Sorunları.

* Aile İçi Geçimsizlik ve Çocuk

* Farklı Gelişen Çocuklar

* Zeka Geriliği

* Hiperaktivite Bozukluğu

* Özel Öğrenme Güçlüğü

* Disleksi

* Yaygın Gelişimsel Bozukluklar: Otizm, Asperger Sendromu, Rett Sendromu

Ergenler İçin Psikolojik Danışmanlık

Aile İle İlgili Sorunlar

* İletişim

* Uyuşmazlık ve Çatışmalar

* Kardeş İlişkileri

* Otorite Çatışmaları

* Ailede Sağlık Sorunu

* Ayrılık ya da Boşanma

* Kayıplar ve Yas

* Şiddet veya Tacize Uğrama

Ergenlik Dönemi Sorunları

* Cinsel ve Bedensel Gelişim,

* Kimlik Bunalımı

* Benlik Saygısı

* Duygusal Gelişim

* İlgi Alanları, İlgilerin Yönlendirilmesi

* Boş Zaman Aktiviteleri

* Arkadaş İlişkileri

* Okul İlgisi

* Cinsel Kimlikle İlgili Sorunlar

Duygu ve Davranış Sorunları

* Karşı Olma-Karşı Gelme,

* Saldırganlık

* Çekingenlik

* Anksiyete

* Sosyal Fobi Ve Kaçınma

* İçe Kapanma

* Depresyon

* İntihar Girişimleri

* Beslenme ve Uyku Sorunları

* Suç ve Şiddet Davranışı

* Madde Yönelimi

* Öfke ve Saldırganlık

Okul ve Eğitim Sorunları

* Dikkat Eksikliği Ve Dikkat Sorunları

* Okul Kaygısı

* Okul Başarısızlığı

* Otorite Çatışması

* Öğretmen ve Arkadaşları İle Geçimsizlik

* İletişim Sorunları

* Meslek Seçiminde Rehberlik

* Sınav Kaygısı

* OKS ve ÖSS’ye Hazırlanmada Psikolojik Destek

Yetişkinler İçin Psikolojik Danışmanlık

Duygudurum Bozuklukları

* Depresyon

* Psikosomatik Bozukluklar

Kaygı Bozuklukları

* Travma Sonrası Stres Bozukluğu

* Panik Atak

* Sosyal Fobi

* Özgül Fobiler (Hayvan, Açık Ya Da Kapalı Yer, Yükseklik, Vb. Korkular)

Kişilik Sorunları

* Borderline Kişilik Bozukluğu

* Histrionik Kişilik Bozukluğu

* Narsistik Kişilik Bozukluğu

* Çekingen Kişilik Bozukluğu

* Bağımlı Kişilik Bozukluğu

* Obsessif-Kompulsif Kişilik Bozukluğu

* Antisosyal Kişilik Bozukluğu

* Pasif-Agresif Kişilik Bozukluğu

Cinsel Kimlik ve Cinsel İşlev Sorunları

* Cinsel İstekte Azalma

* Vajinismus

* Erken Boşalma

* Sertleşme Sorunları

Beslenme Sorunları

* Obesite

* Anoreksiya

* Bulimiya

Uyku Sorunları

Dürtü Kontrol Sorunları

* Öfke Kontrolü

* Şiddet Ve Saldırganlık

* Çalma

İlişki, İletişim ve Uyum Sorunları

* Anne- Baba-Kardeşlerle İlişki Sorunları

* Eşle İlişki Sorunları (Şiddet, Aldatma, Boşanma)

* Yas Süreci Sorunları

* Yaş Dönümü Sorunları

* Gebelikte Psikolojik Sorunlar

* Doğum Sonrası Psikolojik Sorunlar

* Anne – Baba Rolüne Uyum Ve Hazırlık

* Fiziksel Hastalıklara Psikolojikyaklaşım (Kanser, Vertigo, Egzema, Kolit Vb.)

* Kanser Hastası Yakını Olmak

* Alzheimer Hastası İle Yaşamak

Meslek Ve İşle İlgili Sorunlar

* İlgi Ve Yeteneklerin Meslekle Uyumu

* Hedef Ve Kariyer Planlama

* Performans Kaygısı

* Otorite Ve Arkadaş İlişkileri

Çift ve Aileler İçin Psikolojik Danışmanlık

* İletişim Sorunları

* Evliliğe Hazırlık

* Mutlu ve Doyumlu Bir İlişki İçin Beklentiler

* Aile Olmanın Gerekleri

* Evlilik Dışı İlişkiler, Aldatma-Aldatılma

* Çiftler Arası Güven Sorunları

* İlişkide Sınırlar ve Sınırların Korunması

* Farklı Sosyo-Kültürel Düzeyler

* İlişkiye Bağımlı Olma

* Kişilik Çatışmaları

* Kıskançlık

* Kadınlık-Erkeklik Rolleri

* İlişkide Güç Dengesi

* İlişkide Kontrol Duygusu ve Baskınlık

* İlişkide Saldırganlık ve Şiddet

* Çatışmalar ve Çatışma Yönetimi

* Eşlerarası Uzlaşma ve İşbirliğinin Gerekleri

* Akraba ve Üçüncü Kişilerin İlişkiye Etkisi

* İkinci Evliliklerde Yaşanan Sorunlar

* İlişkide Cinsel Sorunlar

* Çiftlerden Birinin Vefatı, Hastalığı Sonucu Yaşanan Sorunlar

Uyguladığımız Testler

Zeka Testleri

 • WAIS (Wechsler Yetişkinler İçin Zeka Testi)

16-75 yaş arası yetişkin bireylere uygulanır. Sözel ve performans testleri olmak üzere, iki ana bölümden oluşur. Sözel bölüm, sözel muhakeme, sözcük dağarcığı, işitsel dikkat, uzun süreli bellek gibi becerileri ölçerken; performans bölümü ise görsel-mekansal yetenekler, psiko-motor beceriler, görsel dikkat gibi yetenekleri ölçmektedir.

 • WISC-R (Wechsler Çocuklar İçin Zeka Testi)

6-16 yaş arası çocuklara uygulanır. Sözel ve performans testleri olmak üzere, iki ana bölümden oluşur. Bu test, çocukların bilgileri akılda tutabilme, aritmetik beceri, akıl yürütme, kelime dağarcığı, görsel-mekansal yetenekler gibi alanlardaki güçlü ve zayıf yönlerini değerlendirmektedir.

 • Alexander Pratik Zeka Testi (19 yaş ve üzeri için)
 • Catell 2A Zeka Testi (4-7 yaş arası çocuklar için)
 • Catell 3A Zeka Testi (14 yaş ve üzeri için)
 • Porteus Labirentleri Zeka Testi (5-15 yaş için)

Kişilik Testleri

 • Rorschach Mürekkep Lekesi Testi

Hermann Rorschach tarafından geliştirilmiştir. Kişilik özellikleri ve duygusal işleyişi değerlendirmeye yardımcı olan bir kişilik testidir. Test çocuk, ergen, yetişkinlerin iç dünyasına dair ipuçları vermektedir. Testte doğru ya da yanlış cevap yoktur; verilen her yanıt geçerlidir.

 • Minnesota Çok Yönlü Kişilik Testi (MMPI)

16 yaş ve üzeri bireylere uygulanır. Kişiliğin farklı yönlerini, kişisel ve toplumsal uyumunu nesnel açıdan değerlendirmeyi hedefleyen bir testtir.

 • Tematik Algı Testi (TAT)

14 yaş ve üzeri bireylere uygulanır. Bu test; bireyin kişilik oluşum süreçleri, duygu, düşünce, güdü, motivasyon kaynaklarını anlamaya yardımcı olur.

 • Çocuklar için Algı Testi (CAT)

3-10 yaş arası çocuklara uygulanır. Çocuğun davranışlarının altında yatan motivasyonu, ruhsal dünyasını ve ruhsal dünyasındaki dinamikleri anlamayı amaçlar.

 • Figür Çizim Testleri

3 yaş ve üzerine uygulanan kişilik testleridir. Bu testlerde kişilerden bir kağıda insan, aile, ev ve ağaç çizmesi istenilir.

Gelişimsel ve Nöropsikolojik Testler

 • Ankara Gelişim Tarama Envanteri

0-6 yaş arası çocukların dil gelişimini, ince motor, kaba motor becerilerini, sosyal beceri ve özbakım gelişimlerini inceler.

 • Gesell Gelişim Testi

2-7 yaş arası çocuklara yapılır. Çocuğun psikomotor algı ve koordinasyon gelişimini gösterir.

 • Metropolitan Okul Olgunluk Testi

5-6 yaşında olan çocuklara yapılır. Çocuğun ilkokula başlamaya hazır olup olmadığıyla ilgili bilgi verirken; okula başlamış olan çocuğun ise adapte sürecinde yaşadığı olası zorluklar hakkında ipucu verir.

 • Peabody Resim Kelime Testi

2-11 yaş arası çocuklara yapılan bir resim kelime testidir. Hiç konuşamayan ya da konuşma güçlüğü yaşayan çocuklara uygulanır.

 • Good Enough Testi

3-15 yaş arası çocuklara uygulanır. Entelektüel işlevsellik düzeyini gösterir.

 • Benton Görsel Bellek Testi

8 yaş ve üzeri çocuklara uygulanır. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu olabileceği düşünülen çocukların tanısına yardımcı olmak için uygulanır.

 • Bender Gestalt Motor Algı Testi

5-10 yaş arası çocuklara uygulanmakla birlikte yetişkinlere de uygulanabilir. Psikomotor algı ve koordinasyon hakkında bilgi veren bir nöropsikolojik testtir.

 • Standardize Mini Mental Testleri

19 yaş ve üzerine uygulanabilmekle birlikte özellikle 60 yaş ve üzeri bireylere uygulanır. Velayet, vesayet gibi hukuki işlemler için uygulanan bir nöropsikolojik testtir.

Profesyonel Koçluk

Koçluğun ilgilendiği alanlar;

* Hayatlarında sorun yaşayanlar

* Hayatlarında değişim yaratmak isteyenler

* Kendisini yol ayrımında hisseden ve karar vermekte zorlananlar

* Hayallerini gerçek kılmak isteyenler

* Hedef koymakta ve hedeflerine ulaşmakta zorlananlar

* Uyum sorunları yaşayanlar

* Kendi farkındalıklarını yaşamak isteyenler

* İlişkilerini sağlamlaştırmak isteyenler

* Çocuklarını bilinçli yetiştirmek isteyenler

* Kendine ve çevresine yardım etmek isteyenler

* Kalıcı motivasyon sağlamak isteyenler

* Evliliklerini mutlu sürdürmek isteyenler

* İş hayatında sorun yaşayan ve yükselmek isteyenler

* İş stresi ile başa çıkmak isteyenler

* Grafiğini yükseltmek isteyen tüm kurumlar

Kurumsal Danışmanlık

Bireyler iş ve özel hayatlarında zaman zaman zorluklarla karşılaşabilirler. Bu zorluklar, çalışma performasını, motivasyonu ve verimliliği etkileyebilir. Kurumlara verilecek danışmanlık hizmeti ile, çalışanların hem bireysel düzeyde hem de iş ortamı içerisinde yaşadıkları sorunlarla daha etkili bir şekilde baş edebilmelerini sağlamak hedeflenir.

Çalışanlara yönelik; kişilerarası iletişim becerilerini geliştirmek, duyguların daha etkili bir şekilde ifade edilmesini sağlamak, motivasyonu arttırmak, stresi yönetebilmek  ve duygusal zorluklarla baş edebilmek gibi konularda destekleyici seminerler ve grup çalışmaları gerçekleştirilerek, kurumların verimliliği arttırılabilir.

İletişim Becerileri: Bireyler arasında etkin bir iletişim ortamının sağlanması, yapılan işin verimliliğini arttırmaya yönelik en önemli adımlardan birisidir. Bu çalışmada hedeflenen, iletişimde sıklıkla yapılan hataları ele almak ve daha sağlıklı iletişim becerileri geliştirmektir.

Öfke Kontrolü: Öfke, insanın yaşadığı diğer duygular gibi doğal bir duygudur. Ancak öfkenin şiddetle ve yıkıcı bir şekilde ortaya çıkması, kişilerarası ilişkilerde istenmeyen sonuçlar doğurabilir. Öfkenin ne olduğunu anlamak, farkında olmak ve öfkeyi kabul etmek, daha etkin öfke kontrolü becerileri geliştirmeye yardımcı olur.

Motivasyonu Yükseltme: Kişilerin mevcut potansiyellerini en verimli şekilde kullanabilmeleri ve hedef odaklı çalışabilmeleri amaçlanmaktadır. Buna yönelik olarak; motive edici faktörlerin belirlenmesi, kişilerin bunlara yönelik farkındalık kazanması, motivasyonu düşüren faktörlerin ortaya konması ve çözüm yollarının üretilmesi, iş yaşamının sağlıklı bir biçimde sürdürülmesi için oldukça önemlidir.

Kendini İfade Edebilme: Hem iş yaşamında hem de özel yaşamda, kendini doğru ifade edebilmek, verilmek istenilen mesajı karşı tarafa doğru bir şekilde aktarmak, kişilerarası ilişkiler açısından büyük önem taşır. Hayır diyebilmek, ‘ben’ dilini kullanabilmek, duyguları, ihtiyaçları karşı tarafa etkili şekillerde iletmek ve bu tür durumlarda agresif ve çekingen tutumlar göstermemek  bu eğitimde ele alınacak konular arasındadır.

Stres Yönetimi: Stres; kişinin duygusal, bilişsel ve fiziksel durumunu etkileyen, hem iç hem dış etkenlere karşı verilen bir tepkidir. Stresin insan hayatında belirli bir düzeyde yer alması sağlıklı bir durumken, kişinin algıladığı stres işlevselliğini bozmaya başladığında bununla baş etme becerilerine sahip olmak önem kazanır. Bu çalışmada hedeflenen; bu olumsuz etkileri azaltmak ve stresi belirli düzeylerde kontrol etme becerilerini geliştirmektir.

Düşünsel Çarpıtmalar: Günlük hayatta insanın aklından bir çok düşünce geçer. Bu düşüncelerden bazıları çok hızlı ve farkında olmadan otomatik şekilde zihinde yer bulur. İş hayatı içerisinde, işlevsel olmayan bu tür düşünceler kişinin duygularını  ve davranışlarını etkileyen bir döngü içindedirler. Sık kullanılan düşünce çarpıtmalarını fark etmek, bunların duyguları nasıl etkilediğini ve sonucunda ne gibi davranışları ortaya çıkarttığını görebilmek, bu eğitimin başlıca amaçlarındandır.

Kaygı ile Baş Etme: Kaygı da diğer duygular gibi doğal bir duygudur. Belirli bir düzeyde kaygı kişinin daha çok motive olmasına ve çalışmasına yardımcı olmaktadır. Çalışanların özellikle iş yaşamında yaşadıkları kaygının (performans kaygısı, sosyal kaygı gibi) olumsuz etkilerini anlamak ve kaygıyla başa çıkma yöntemlerini öğrenmek, bu kaygıyı daha verimli bir şekilde kullanmaya yardımcı olur.

Depresyon ile Baş etme: Depresyon gibi psikolojik rahatsızlıklar zaman zaman herkes tarafından yaşanabilir. Bu tür durumlar, kişinin yaşamsal kalitesinin düşmesine ve belirgin iş kaybına yol açar. Depresyonu anlamak, ileride oluşabilecek durumlar için önlem almak ve baş etme yollarını öğrenmek bu eğitimin amacını oluşturur.

Özgüven: Kişinin, değerini, güçlü yanlarını ve geliştirilmesi gereken yanlarını keşfetmesi kendi mevcut potansiyelini ortaya çıkartması için oldukça önemlidir. Bu eğitimde amaçlanan; kişinin özel ve iş hayatında daha özgüvenli bir duruş sergilemesi ve bunun performansını arttırıcı bir faktöre dönüşmesini sağlamaktır.


bahçeşehir depresyon, bahçeşehir oyun terapisi, bahçeşehir psikloog, bahçeşehir psikiyatrist, bahçeşehir uzman psikolog, bahçeşehir profesyonel koç, bahçeşehir yaşam koçu, bahçeşehir reiki, bahçeşehir meditasyon, bahçeşehir mandala, bahçeşehir dans terapisi, bahçeşehir cinsel terapi, bahçeşehir çocuk gelişimi takibi, bahçeşehir özel eğitim, bahçeşehir zeka testi, bahçeşhir kişilik testi, bahçeşehir bağımlılık, bahçeşehir kıskançlık, bahçeşehir kekemelik, bahçeşehir boşanma, bahçeşehir panik atak, bahçeşehir iletişimsizlik, bahçeşehir içimizdeki çocuk, bahçeşehir hastalık hastası, bahçeşehir şimdinin gücü, bahçeşehir aldatılmak, bahçeşehir ilaçlı tedavi, bahçeşehir çekingenlik, bahçeşehir narsisizm, bahçeşehir histerik, bahçeşehir psikoz, bahçeşehir nevroz, bahçeşehir ergenlik çağı sorunları, bahçeşehir davranış bozukluğu, bahçeşehir ölüm ve yas, bahçeşehir anksiyete, bahçeşehir hipnoz, bahçeşehir regresyon, bahçeşehir M.B.S.R, bahçeşehir çocukta kaygı bozukluğu, bahçeşehir davranış bozukluğu, bahçeşehir gece işemesi, bahçeşehir kaka kaçırma, bahçeşehir tırnak yeme, bahçeşehir tik, bahçeşehir fobi, bahçeşehir iştahsızlık, bahçeşehir çalma, masturbasyon, bahçeşehir obezite, bahçeşehir şişmanlık, bahçeşehir ders başarısızlığı, bahçeşehir dikkat eksikliği, bahçeşehir fobi, bahçeşehir kardeş kıskançlığı, bahçeşehir disleksi, bahçeşehir otizim, bahçeşehir madde kullanımı, bahçeşehir taciz, bahçeşehir bilgisayar bağımlılığı, bahçeşehir kimlik bunalımı, bahçeşehir intihar girişimi, bahçeşehir uyku sorunları, bahçeşehir sosyal fobi, bahçeşehir saplantı, bahçeşehir kanser hastası yakını, bahçeşehir nöropsikolojik test, bahçşehir stress yönetemi, bahçeşehir öfke kontrolu, bahçeşehir iş hayatında sorun yaşayan ve yükselmek, bahçeşehir hücum terapisti